Algemene voorwaarden

1. Contactgegevens van Vintage

Vintage bv
Rijkerooistraat 14
BE-2550 Kontich
+32 (0)3 337 09 43
info@vintagekontich.be
BE0527 931 903

Hierna “Vintage” genoemd.

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Vintage en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Vintage, via de website www.vintagekontich.be, gerelateerde websites waar producten en diensten van Vintage (zoals bv https://www.resengo.com/) gekocht kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

§2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

§3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website www.vintagekontich.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld en kunnen door de Klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

§4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

§1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de Klant een reservering bevestigt en/of producten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

§2 De producten en diensten die de Klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op www.vintagekontich.be, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Vintage hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

§3 Prijzen weergegeven op de website www.vintagekontich.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Vintage niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

§4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend.

4. Bedenktijd en herroepingsrecht

§1 De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, en dit in de mate daartoe gerechtigd door de wet. De Klant hoeft in dat geval enkel de directe kosten te betalen voor het terugsturen van de goederen.

§2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
– Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de Klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
– Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
– Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
– Goederen die te snel kunnen bederven of verouderen.In concreto betekent dit dat bij een aankoop op afstand bij Vintage, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:
– De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
– De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
– De geleverde goederen bevatten voedingswaren.
– De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

§3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn schriftelijk richten aan Vintage, Rijkerooistraat 14, BE-2550 Kontich of via info@vintagekontich.be.

5. Voorschot en annuleringsregels

§1 Bij het afsluiten van de verkoop op afstand omtrent reserveringen kan gevraagd worden om een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen. Hierop zijn annuleringsregels van toepassing.

§2 Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.

§3 Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Vintage het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

§4 In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft Vintage het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

§5 Een betaling van het voorschot is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

§6 Op de dag van zijn bezoek betaalt de Klant het resterende bedrag (= totaal rekening min voorschot) ter plaatse.

§7 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annuleringsregels toegepast voor eventuele recuperatie van het voorschot:

Deze annuleringsregels gelden enkel voor tafels van 10 personen en meer. Voor minder dan 10 personen gelden de annuleringsregels van Hoofdstuk 6 – Bevestigingen en herinneringen.

– Indien de Klant meer dan 30 kalenderdagen vóór het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volledige voorschot terug.

– Indien de Klant tussen 30 en 7 kalenderdagen vóór het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug.

– Indien de Klant vanaf 7 kalenderdagen vóór het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost.

§8 Annuleringen kunnen enkel telefonisch of per e-mail gebeuren. Annuleringen per SMS of andere wijze worden niet aanvaard.

OPGELET
De verwerking van de annuleringen/wijzigingen gebeurt enkel tijdens de kantooruren (van dinsdag tot vrijdag: 09u00-17u30). Geen verwerking tijdens onze vakantieperiodes.

§9 Indien (een deel van) het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit omgezet in een waardebon voor de Klant. Op voorschotten zijn nooit interesten verschuldigd.

6. Bevestigingen en herinneringen

§1 Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de Klant steeds een bevestiging per e-mail in geval er een geldig e-mailadres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per SMS.

§2 Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren dan de diensten krijgt de Klant een herinnering per e-mail en/of SMS, behalve indien de Klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

§3 Volgende voorzorgsmaatregelen worden gehanteerd:

– De Klant dient zijn reservering te herbevestigen 7 dagen vóór aankomst.

– Voor groepen vanaf 6 personen moet de Klant een keuze van menu bepalen (terug te vinden op onze site, onder de rubriek “Menu”), dit voor de praktische gang van zaken naar de keuken toe. Deze keuze wordt geserveerd voor het volledige gezelschap van de tafel van de Klant en dient te worden meegedeeld tijdens de herbevestiging.

Van 1 tot en met 9 personen
a) Bij een annulering vanaf 7 kalenderdagen vóór aankomst zal er een forfaitair bedrag van €50,- per persoon aangerekend worden.
b) Bij een annulering vanaf 24u vóór aankomst zal er een forfaitair bedrag van €105,- per persoon aangerekend worden.
c) OPGELET: de verwerking van de annuleringen/wijzigingen gebeurt enkel tijdens de kantooruren (van dinsdag tot vrijdag: 09u00-17u30). Geen verwerking tijdens onze vakantieperiodes.

– Bij een “no show” zal er een forfaitair bedrag van €105,- per persoon aangerekend worden, behalve voor de Klant die een voorschot betaald heeft voor een groep vanaf 10 personen. Deze Klant verliest wel zijn voorschot (cf. Hoofdstuk 5 – Voorschot en annuleringsregels). De Klant die een voorschot betaald heeft voor minder dan 10 personen verliest zijn voorschot en betaalt het supplement.

– Indien de Klant niet herbevestigt, wordt dit aanschouwd als een annulering en gelden dezelfde voorwaarden zoals hierboven vermeld.

– De invulling van de reservering door de Klant geldt als akkoord met bovenstaande bepalingen en geeft Vintage onherroepelijk machtiging deze vergoedingen te verrekenen via de meegedeelde kredietkaart of via facturatie.

§4 De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt.

§5 Het effectief afleveren door Vintage van bevestigingen en/of herinneringen per e-mail en/of SMS kan omwille van technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering door de Klant kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen door de Klant. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Vintage contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

7. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

§1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

§2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtscolleges van Antwerpen bevoegd.

§3 De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door Vintage aansprakelijk gesteld worden.

§4 De Klant mag tijdens, en uitsluitend ten dure van, zijn bezoek aan Vintage kosteloos en op eigen risico gebruik maken van de ter beschikking gestelde en onbewaakte private parkeerplaats. Vintage kan hierbij niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, inbreuk of schade aan een voertuig.

§5 EU-platform voor alternatieve geschillenbeslechting: ec.europa.eu/consumers/odr Via deze site kan de Klant een klacht indienen over producten of diensten die hij via internet heeft gekocht, en op zoek gaan naar een neutrale derde partij (“geschillenorgaan”) om het geschil op te lossen. De Klant kan deze site alleen gebruiken als hij in de EU woont.